Om Ernex AS

Ernex AS er Skandinavias ledende produsent av bygningssager – Gjerdesagen®.

Sagen ble utviklet på 50-tallet og har vært produsert i Norge siden den gangen. Allerede på et tidlig tidspunkt ble sagen eksportert til flere land. og endog lisensprodusert i utlandet en kort tid. I dag eksporterer Ernex AS til alle Skandinaviske og flere land i Europa.

I Norge er produktet blitt så kjent at merkenavnet Gjerde nærmest er blitt et synonym med bygningssager.
Sagen har mange navn som kappsag, klyvsag, gjærsag, splittsag, byggsag, bygningsag osv.
Enhver fagmann har et forhold til dette verktøyet og med en levetid på over 20 år, representerer derfor Gjerdesagen® høy verdi for våre kunder, samtidig som den uttrykker vår totale kompetanse, ærlighet og holdninger.
Våre kunder kan være trygge på at de investerer riktig når de velger den.

Produktutvikling foregår kontinuerlig, men hjertet i produktet, det såkalte Gjerdekonseptet, vil bestå.