Gjerdesagen

«Skapt av fagmann for fagfolk!»

Det var den norske bygningssnekkeren Arne Gjerde som i sin tid utviklet verdens første bygningssag med svingskive.

Med sin bakgrunn i bransjen så Arne Gjerde et klart behov for bedre og mere effektive hjelpemidler. Han kombinerte de på den tiden kjente prinsipper fra eksisterende bygningssager, med den revolusjonerende bruk av svingskive og kuleleddarm. Produktet ble etterhvert så kjent at i dag er en bygningssag synonym med «Gjerdesagen®». Fra den spede begynnelsen i 1950 frem til i dag, er det solgt mere enn 350.000 sager.

I løpet av disse årene er det utviklet et komplett program av tilleggsutstyr som tilfredsstiller de profesjonelle krav til en bygningssag. Til tross for at sagene har vært forbedret i årenes løp, er basis-konseptet fremdeles det samme. I dag blir sagene eksportert til ca. 10 land og i et stadig større antall. Dette er et bevis på, at for tusener av profesjonelle bygningsfolk finnes kun ett alternativ som dekker de aller fleste behov:

gjerdesagen_1

Det unike Gjerdekonseptet

Hemmeligheten bak Gjerdesagens store framgang finnes i det unike konseptet. Man har justeringsmuligheter for alle typer arbeid. Uansett hvordan man snur og/eller krenger sagbladet er løftearmen alltid på samme side av bordet. Svingskiven kan dreies fra 0-135° og sagbladet krenges inntil 45° – samtidig! Omstillingen er enkel og man er raskt igang igjen. Dette innebærer at man har fått en universal maskin som enkelt kan utføre vanskelige sage-, kappe- og gjæringsarbeider.