Pressemelding

Ernex AS har fått nye eiere.

Eagle As, Petersborg Invest AS og Rune Fredriksen har kjøpt aksjene i Ernex AS. Bak oppkjøpet står de lokale aktørene Roy Moberg og Martin Grimsrud.  Samtidig kjøper Ernex AS det lokale selskapet Grimstål Produkter AS. Disse to selskapene vil senere fusjonere og samlokaliseres i Ernex sine eksisterende lokaler i i Tistedal utover høsten.

Tidligere leder og hovedaksjonær i Ernex AS, Yngvar Karlsen har oppnådd pensjonsalder. Jeg kom til et punkt hvor jeg måtte tenke på hva som er best for de ansatte ved bedriften. Jeg har alltid vært opptatt av lokalt eierskap og er derfor veldig glad for at lokale eiere overtar bedriften, sier Karlsen. Jeg kjenner både Moberg og Grimsrud godt fra før og de har tidligere vist at de kan få til utvikling og vekst innen ulike bransjer. Jeg har derfor stor tro på at de vil ivareta eierskapet på en god måte og sørge for at bedriften utvikler seg videre utfra et lokalt eierskap og ståsted, sier Karlsen.

Vi fikk en henvendelse før ferien og det har vært en rask og ryddig prosess både i forhold til eksisterende eiere, tillitsvalgte og ansatte, sier Martin Grimsrud. Ernex er en tradisjonsrik lokal bedrift med lang historie, mest kjent for Gjerdesagen som sin merkevare. Når situasjonen var som den var er vi glad for å få muligheten til å overta, forteller Grimsrud. Vi legger vekt på videreføring av lokalt eierskap og sikre eksisterende arbeidsplasser, men ser også muligheten for utvikling og ekspansjon. Vi ønsker å ta et aktivt eierskap og det skal bli interessant å utvikle både Gjerdesagen og Grimstål sine produkter videre sier Grimsrud.

Den andre nye eieren, Eagle AS, er representert ved deleier Roy Moberg. Eagle har eierinteresser i mange bedrifter både i Norge og i utlandet. Vi har eid Grimstål Produkter siden 2011 og kjenner Ernex godt fra før i og med at vi har benyttet bedriften som leverandør til Grimstål Produkter i mange år. Når vi fikk henvendelsen om å kjøpe Ernex så var det naturlig for oss å vurdere synergiene en sammenslåing av selskapene ville kunne gi. Gjennom å involvere ledelsen i de to selskapene fant vi fort ut at en sammenslåing av selskapene var en god mulighet for begge parter, dette er derfor noe vi har  hatt med oss  i prosessen hele veien, sier Moberg.

Vi synes det er både spennende og givende å satse på lokal næringsutvikling og føler oss trygge på at både oppkjøpet og fusjonen vil danne et godt grunnlag for en god utvikling av begge selskapers produkter i fremtiden. Gjennom felles utnyttelse av maskinpark, kompetanse og administrasjon vil vi i sum ha betydelig bedre muligheter for utvikling og lønnsom drift.  Vi ønsker å være aktive eiere og bidra med både kapital og kompetanse for å bringe det fusjonerte selskapet inn i en vekstfase, vi har mye å lære og er ydmyke i forhold til utfordringene som ligger foran oss, sier Moberg, som selv går inn i en arbeidende styreleder rolle i selskapet.

Eierskifte av begge selskaper er allerede gjennomført, nytt styre er på plass og en interimsledergruppe med representanter fra både Ernex og Grimstål er etablert. Fusjonen er vedtatt gjennomført, men vil formelt først være på plass ca 1 oktober. Selskapene jobber imidlertid allerede på enkelte områder som om de skulle være fusjonert og vi er allerede i gang med planlegging av flytteprosessen, sier ny daglig leder Rune Fredriksen. Sett fra de ansattes ståsted er dette kjempebra, vi gleder oss til å ta fatt på jobben og ser mange muligheter med ett felles selskap, avslutter Fredriksen.

Halden, den 14 august 2018

Roy Moberg

Styreleder og eier Ernex AS
Mob.tlf. 90649339
roy@eagle.no

Martin Grimsrud

Styremedlem og eier Ernex AS

Rune Fredriksen

Styremedlem og eier Ernex AS

Dette innlegget ble publisert i Nyhet. Bokmerk permalenken.